...

Sutjeska Nacionalni Park

август 19, 2022 by Turizam.org

Sutjeska nacionalni park je najstariji nacionalni park Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U njemu se nalazi najveći planinski vrh u Republici Srpskoj,  po imenu Maglić. Takođe je tu i jedna od poslednjih prašuma u Evropi- Perućica. Na području parka je skoncentrisan raznovrstan biljni i životinjski svet, pa je ovo mesto oduvek privlačilo brojne naučnike, botaničare, geologe i šumske stručnjake.

 

Biljni i životinjski svet

 

Park je dom za preko stotinu vrsta jestivih biljaka, kao i veliki broj retkih i ugroženih vrsta. Kada govorimo o životinjskom svetu, 2002. godine je zabeleženo 114 vrsta ptica, ali ih najverovatnije ima i više.

 

Vegetacija je sastoji od gustih šuma koje čine 65 posto ovog parka, planinskih pašnjaka, livada i tako dalje. Na ovom području postoji 2600 vrsta vaskularnih biljaka. Populacija životinja je veoma raznolika, tu su divokoze, medvedi, vukovi, kune, divlje svinje, lisice, mačke i mnoge druge.

 

Istorija

Sutjeska Nacionalni Park

 

Sutjeska nacionalni park prema nekim izvorima svoj status dobija kao posledicu nekadašnjih bitaka koje su se vodile na ovom području. Najpoznatija bitka je bitka na Sutjesci gde su tokom Drugog svetskog rata Partizani sa svojom vođom Josipom Brozom Titom porazili nemačke okupacione snage.

 

Planina Maglić

 

Planina Maglić se nalazi na granici Republike Srpske i Crne Gore, a sam prilazak iz nacionalnog parka predstavlja pravi izazov. Maglić je izgrađen od malafira, dijabaza, mezozojskih krečnjaka, permskih stena a mogu se videti i lednički tragovi. Planinu je najbolje posetiti u letnjim danima, jer se na visinama od 1500m priroda budi kasnije, pa ćete u tom periodu uživati u svežem vazduhu.

 

Planina Maglić predstavlja samo jedan deo impozantnog planinskog masiva Bioč-Maglić-Volujak koji se prostire između kanjona reke Pive na istoku i kanjona reke Sutjeske na zapadu. U centru ovog prostora nalazi se Trnovačko jezero. Trnovačko jezero je zaista zanimljivo, prvenstveno zbog njenog izgleda u obliku srca. Predivna priroda pružiće vam izlet kakvom ste se nadali.

 

Perućica

Perucica Sutjeska

 

Perućica je najvredniji biser nacionalno parka Sutjeska. Jedan je od tri zaštićena prašumska rezervata u Republici Srpskoj. Davne 1938. godine prilikom izrade uređenog elaborata na planini Maglić šumari tekstari pronalaze predivne bukve, jele i smrče, čija je drvena masa prelazila 1000 kubnih metara po hektaru, a visina nekih stabala dostizala je visinu od 50 metara.

 

Zbog toga u vreme SFRJ  vlada Bosne i Hercegovine 1952. izdvaja ovo područje od 1.234 ha kao šumarski objekat za potrebe naučnih istraživanja i nastave. 1954. godine ovo područje je uvećano za još 200 hektara i stavlja se pod zaštitu države kao prirodni rezervat.

 

Pogled sa Vidikovca na Perućicu i vodopad Skakavac koji u srcu prašume pada sa visine od preko 70 metara je zaista fascinantan. Živi svet Perućice je veoma raznovrstan. Zbog svog južnog položaja je za vreme ledenog doba bila veoma značajan prostor koji je omogućio da se mnoge termofilne vrste sačuvaju na ovom području.

 

U ovom prirodnom rezervatu zaštićene su subalpske bukve, sa planinskim javorom ili čiste, vegetacija bora krivulja, subalpske smrče, i planinska travnjačka vegetacija. Ovde je registrovano preko 190 vrsta drveća i grmlja i preko hiljadu vrsta zeljastih biljaka.

 

Zanimljivosti

 

U saradnji sa nacionalnim parkom Sutjeska, ferijalni savez BiH svake godine početkom jula organizuje OK fest, festival mladih. U cilju promovisanja omladinskog i eko turizma danas se ovde održavaju razni rok koncerti, muzički programi, filmske i pozorišne projekcije i naravno planinarenje po parku i rafting na Tari.

 

Sutjeska je savršeno  mesto za avanturiste, za ljubitelje prirode, sporog turizma, za one koji žele da istražuju, ovo područje zaista ima za svakoga po nešto. Jedno je sigurno, a to je da i kada posetite ovaj region, poželećete da se vratite iznova i iznova.

 

Bosna i Hercegovina je zaista lepa zemlja koju bi svakako trebalo posetiti. Ukoliko trenutno tražite mesto gde bi ste proveli svoj odmor unutar granica BiH, preporučujemo vam da pogledate turističke destinacije u BiH sekciju na našem sajtu.

 

Kako izgleda Sutjeska nacionalni park (VIDEO):

 

Ovde možete videti jedan promo video o ovoj turističkoj atrakciji:

 

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.