Koje su to reke u Hrvatskoj?

September 18, 2022 by Turizam.org

Hrvatska je po mnogima, geografski gledano, jedna od najinteresantnijih zemalja za turiste širom sveta. Ovu državu svakako krasi Jandransko primorije, prelepe plaže, itd… Mislim da sam podatak da je Hrvatsku u 2014. godini posetilo više od 13 miliona turista govori dovoljno za sebe. Ono što ljudi često zanemarljuju su ostala bogatsva ove zemlje kojih je zaista mnogo, a jedan deo tog blaga su svakako reke u Hrvatskoj.

 

Spisak reka u Hrvatskoj

Za početak bi smo želeli da istaknemo spisak reka u Hrvatskoj. Reke su poređane od većih ka manjih:

 

RekaDužina u Hrvatskoj (Ukupna dužina)Uliva se u:
Sava562 km (945 km)Dunav
Drava305 km (749 km)Dunav
Kupa296 km (296 km)Savu
Dunav188 km (2860 km)Crno More
Bosut143 km (186km)Savu
Korana134 km (134 km)Kupu
Bednja133 km (133 km)Dravu
Lonja132 km (132 km)Savu
Česma123 km (123 km)Lonju
Una120 km (213 km)Savu
Vuka112 km (112 km)Dunav
Dobra104 km (104 km)Kupu
Cetina100 km (100 km)Jadransko more
Glina100 km (100 km)Kupu
Karašica91 km (91 km)Dravu
Sutla89 km (92 km)Savu
Orljava89 km (89 km)Savu
Ilova85 km (85 km)Lonju
Lika77 km (77 km)Ponornicu
Krapina 75 km (75 km)Savu
Krka73 km (73 km)Jadransko more
Pakra72 km (72 km)Lonju
Sunja69 km (68 km)Savu
Zrmanja69 km (69 km)Jadransko more
Mura67 km (483 km)Dravu
Glogovnica 66 km (66 km)Česmu
Plitvica65 km (65 km)Dravu
Mrežnica63 km (63 km)Koranu
Kupčina56 km (56 km)Kupu
Mirna53 km (53 km)Jadransko more
Neretva20 km (213 km)Jadransko more
Riječina19 km (19 km)Jadransko more

 

Najduža reka u Hrvatskoj

Na osnovu prikazane tabele možemo izvući 2 zaključka, a to su:

 

  • Ako granice postavimo samo unutar Hrvatske, onda dolazimo do podatka da je najduža reka u Hrvatskoj Sava, sa dužinom od 562 km.

 

  • Ako gledamo dužinu reke celim svojim tokom, onda možemo za najdužu reku u Hrvatskoj proglasiti Dunav, koji poseduje dužinu od čak 2860 km.

 

Slivovi

Kada je reč o slivovima, važno je istaći da:

 

  • Jadranski sliv zauzima 38% ukupne teritorije Hrvatske. Ovaj sliv u velikoj meri odlikuju reke koje su medjusobno odvojene, sa malo pritoka, teku “krškim reljefom”, neretko su i plitke… Neke od reka koje pripadaju ovom slivu su Neretva, Lika, Cetina, Krka…

 

  • Crnomorski sliv – Karaketeristično za ovaj sliv u Hrvatskoj jeste da mu pripadaju reke koje obično plove aluvijalnim ravnima, koje su plitke sa dosta šljunka i peska, mutnije su boje i često meandiraju. Zanimljivo je da gotovo sve duže reke pripadaju ovom slivu.

 

Reka Sava

Kao što smo malo čas pomenuli, ako gledamo samo teritoriju Hrvatske, najduža reka u njoj je Sava (dužina 562 km). U prethodnom tekstu smo spomenuli da je u pravo ova reka imala jako veliku ulogu u bivšoj državi tj. Jugoslaviji, jer je ona predstavljala poveznicu izmedju Slovenije, Hrvatske i Srbije.

reke u Hrvatskoj

 

Reka Sava izvire u Sloveniji, tačnije u njenom severozapadnom delu, spajanjem Save Dolinke i Save Bohiljke. U Hrvatsku ova reka ulazi od ušća reke Sutle, i proteže se sve do Zagreba, nakon čega Sava postaje poprilično plitka reka. Neke od pritoka Save su Kupa, Bosut, Lonja, Una, Sutla, Orljava, Krapina…

 

Reka Dunav

Dunav

Dunav je najduža reka koja prolazi kroz Hrvatsku sa dužinom od 2860 km, ako posmatramo ceo tok reke. Dunav kroz Hrvatsku prolazi u dužni od 188 km. Ova reka je jedna od najznačanijih, ne samo za Hrvatsku, već i za čitav evropski kontinent. Zanimljivost je da Dunav prolazi kroz čak 10 država, a to su: Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina.

 

Takođe ova reka prolazi i kroz 4 glavna grada: Beč, Bratislavu, Bukurešt i Beograd. Zbog svoje masivnosti i značajnosti, Dunav može veoma doprineti razvoju privrede u svakoj državi kroz koju prolazi.

 

Preko Baranje i rečnog ostrva Karapandže, Dunav ulazi u Hrvatsku. Nakon toga ova reka dolazi do granice sa Srbijom, odnosno Vojvodinom. Na kraju Dunav prolazi pored Vukovara i u okolini Iloka, napušta Hrvatsku i ulazi u Srbiju.

 

 

Hrvatska je zaista lepa zemlja, te shodno tome ona poseduje veliki broj destinacija koje bi ste trebali posetiti. S toga, preporučujemo vam da pogledate sekciju Hrvatska na našem sajtu i pročitate još po neki tekst, naročito ako planirate putovanje u tu zemlju.