...

Koja je to najduža reka u Srbiji?

September 13, 2022 by Turizam.org

Srbija je zemlja sa prelepom prirodom uprkos činjenici da nema izlaz na more. Taj “nedostatak” naša zemlja donekle kompenzuje svojim bogatim rekama koje uzgred nemaju samo turističku svrhu. U ovom članku smo dali odgovor na pitanje koja je to najduža reka u Srbiji, a isto tako smo spomenuli još nekoliko reka koje su se zahvaljujući svojoj veličini našle na samom vrhu najdužih reka Srbije.

 

Koja je najduža reka u Srbiji?

Najduža reka u Srbiji je svakako Dunav. Ova reka ne samo da je najveća reka u Srbiji, već je druga reka (po svojoj dužini) u Evropi, odmah nakon Volge. Dužina Dunava celim svojim tokom iznosi 2860 kilometra.

 

Zanimljivo je da Dunav protiče kroz čak 10 država ili preciznije rečeno Dunav prolazi kroz:

 

  • Nemačku
  • Austriju
  • Slovačku
  • Mađarsku
  • Hrvatsku
  • Srbiju
  • Rumuniju
  • Bugarsku
  • Moldaviju
  • Ukrajinu

 

Dunav se na kraju uliva u Crno more.

 

Isto tako još jedan dosta interesantan podatak jeste da čak 4 glavna grada “leže” na Dunavu, a to su: Beč, Beograd, Bratislava i Budimpešta. Očito ova reka voli glavne gradove koji počinju sa slovom B.

 

Ako ograničimo ovu reku samo na teritoriju Srbije, onda dolazimo do podatka da Dunav prolazi kroz našu zemlju u dužini od 588 km, te se sve reke crnomorskog sliva ulivaju u njega.

 

O značaju Dunava za Srbiju nema potrebe trošiti reči, jer ta reka doprinosi našoj državi i u privrednom, ekološkom, istorijskom i turističkom smislu, a isto tako predstavlja jednu od jako važnih saobraćajnica u ovom delu sveta.

 

Mi smo u ovom tekstu izdvojili 10 reka, koje smo poredjali od najvećih ka najmanjim:

Naziv reke Dužina (km)
Dunav 2888 km
Tisa 1026 km
Sava 990 km
Velika Morava 493 km
Drina 487 km
Tamiš 359 km
Drim 335 km
Južna Morava 295 km
Ibar 276 km
Mlava 263 km

 

Tisa

Reka Tisa

Reka Tisa je druga po veličini u Srbiji, te njena dužina iznosi 1026 kilometara. Ova reka prolazi kroz 5 država, a to su: Ukrajina, Mađarska, Rumunija, Slovačka i Srbija. Takođe, dobro je znati da je Tisa najduža pritoka Dunava (uliva se u Dunav kod Starog Slankamena).

 

Tisa je dosta bogatija ribom nego što je to slučaj sa najvećom rekom Srbije, iako je na njenom toku u Vojvodini danas razvijen sportski ribolov. Riblje vrste koje su zastupljene u ovoj reci su: deverika, bela riba, šaran, srebrni karaš, babuška, smuđ, som, štuka…

 

Sava

Sava zauzima treće mesto na listi najdužih reka u Srbiji sa dužinom od 990 km. Reka Sava je bila jedna od najznačajnijih reka bivše Jugoslavije, jer je predstavljaja poveznicu izmedju Srbije, Hrvatske i Slovenije. No, bez obzira na to, Sava je i danas itekako važna reka, prvenstveno zbog toga što predstavlja prirodnu (severnu) granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

 

Sava izvire u Sloveniji, tačnije u Zelnici, dok se sa druge strane njegov tok završava na ušću sa rekom Dunav kod Beograda (Sava je jedna od najvećih pritoka Dunava).

 

Velika Morava

Jedna od glavnih karakteristika Velike Morave jeste činjenica da se ona celim svojim tokom, dakle od izvora pa do ulivanja u Dunav kod grada Stalaća (inače, ona nastaje spajanjem Zapadne i Južne Morave), nalazi u okvirima Srbije. Ukupna dužina Velike Morave iznosi 493 kilometra (185 km bez pritoka), te je ona 4. najveća reka u našoj državi.

 

Drina

Najduža reka u Srbiji

Naredna reka koja se ističe po svojoj dužini jeste Drina. Njena dužina iznosi 487 kilometara. Ova reka nastaje spajanjem Tare i Pive kod Šćepan Polja. Drina je verovatno jedna od najlepših reka u Srbiji, koju najviše ističu njeni prekrasni kanjoni.

 

Drina je najduža pritoka reke Save i ona takođe pripada Crnomorskom slivu.

 

Tamiš

Tamiš je reka koja zauzima 6 mesto najdužih reka u Srbiji sa dužinom od 359 km. Ova reka izvire u Rumuniji kod Karpata u mestu poznatom kao Cernei Planine. Tamiš u našu zemlju ulazi u Banat i prostire se sve do Pančeva gde se na kraju uliva u Dunav, te shodno tome pripada Crnomorskom slivu.

 

Drim

Drim je reka koja poseduje dužinu od 335 km. Navedena reka nastaja spajanjem Belog i Crnog Drima u jednom mestu u severoistočnoj Albaniji pod nazivom Kukes. Kod grada Skadra, možemo reći, Drim se deli na 2 dela od kojih se jedan (manji) uliva u reku Bojanu, a drugi u Jadran kod grada Lješ.

 

Južna Morava

Južna morava poseduje dužinu od 295 km i ona, zajedno sa još jednom rekom, obrazuje Veliku Moravu. Preciznije rečeno, Južna Morava se proteže od makedonske granice ka centralnoj Srbiji, sve do mesta Stalaća. Izvor ove reke nastaje u Severnoj Makedoniji, nedaleko od Skoplja.

 

Ibar

Reka Ibar

Reka Ibar je dugačka 276 km i ona izvire u blizini planine Hajle koja se inače nalazi izmedju Crne Gore i južne srpske pokrajine. Nalazi se u istočnom delu Crne Gore i jugozapadnoj Srbiji. Ibar se uliva u Veliku Moravu kod Kraljeva. Uzgred, Ibar joj predstavlja jednu od najvećih pritoka.

 

Mlava

Mlava je 10. najduža reka u Republici Srbiji. Ona izvire u Kučajskim Planinama, ispod planinskog vrha, koji uzgred može poslužiti kao dobar epitet za automobile marke Alfa Romeo, Veliki Krš. Mlava spada u ugrožene reke u Srbiji kojima preti nestajanje. Razlog zbog čega postoji ta opasnost je izgradnja hidroelektrani, zbog kojih su leta 2020. godine izbile poplave. Planira se izgradnja još 6 hidrocentrala na ovoj reci.

 

Za još tekstova vezane za turizam, preporučujemo vam da pročitate ostali sadržaj na našem sajtu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.