...

O nama


Turizam.org je web stranica koje sveobuhvatno govori o temema koje su vezane za turizam (u to uključujemo putovanja, znamenitosti pojedinih mesta, manifestacije i još mnogo toga drugog…).

Pored toga na našoj stranici je moguće bukirati apartmane i avionske karte na sekciji Putovanja. Važno je istaći da mi nismo turistička agencija već da samo sarađujemo sa određenim stranicama (kao što su Booking.com, Aviasales, Tripadvisor…), sa namerom formiranja najpovoljnije ponude.

Navedene stranice su “vodeći svetski igrači” u svojoj sferi poslovanja, tako da nema potrebe za strahom od moguće prevare ili bilo kakve neprijatnosti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja možete nam pisati na emailu [email protected]

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.