Manifestacije u Novom Sadu

Novi Sad je najveći grad u Vojvodini i njen glavni centar, dok je paralelno sa tim i drugi najveći grad u Srbiji. Ovaj prelep vojvođanski grad, koji se drugačije naziva i “Srpska Atina” je takođe i evropski predstavnik kulture. Shodno tome, za očekivati je da postoje neke manifestacije u Novom Sadu. Zbog toga u današnjem … Read more