...

Manifestacije u Novom Sadu

Novi Sad je najveći grad u Vojvodini i njen glavni centar, dok je paralelno sa tim i drugi najveći grad u Srbiji. Ovaj prelep vojvođanski grad, koji se drugačije naziva i “Srpska Atina” je takođe i evropski predstavnik kulture. Shodno tome, za očekivati je da […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.